Olivia Siedow

olivia@nikefinanse.pl
+48 574 194 040

Paulina Jasiewicz

paulina@nikefinanse.pl
+48 503 050 058

Polityka prywatności

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych dotyczących korzystania ze strony https://nikefinanse.pl/
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Paulina Jasiewicz, Jedności 20/1, 65-018 Zielona Góra, NIP: 9292058116, e-mail: paulina@nikefinanse.pl,
 3. numer telefonu 503-050-058 oraz Olivia Siedow, Jedności 20/1, 65-018 Zielona Góra, NIP: 9731076057, email: olivia@nikefinanse.pl, nr telefonu 574-194-040.

 4. Dane osobowe użytkownika i klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

§2

Sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej

 1. Dane użytkowników są zbieranie na stronie internetowej z wykorzystaniem następujących sposobów:
  1. podanie danych osobowych przez użytkownika podczas wypełnienia i wysyłania formularza na stronie internetowej,
  2. zebranie danych za pośrednictwa plików cookies umieszczonych na urządzeniu użytkownika pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na korzystanie z plików cookies,
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne.
 3. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celach marketingowych za zgodą użytkownika.
 4. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika służy realizacji następujących celów:
  1. udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie Internetowej,
  2. przygotowanie oferty dotyczącej naszych usług,
  3. zaproszenie na spotkanie/ spotkanie online,
  4. kontakt z klientami w celu realizacji zleconej usługi (np. pism, wniosków i zgłoszeń w formie elektronicznej).
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  • art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  • art. 6 ust 1 lit b RODO ( wykonanie umowy której stroną jest klient lub podjęcie działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy,
  • art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne ( udzielona zgoda na kontakt w celach marketingowych).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres który umożliwi realizację usługi, a po zakończeniu tego czasu przez czas umożliwiający stwierdzenie że usługa została wykonana prawidłowo.

§3

Udostępnianie danych osobowych użytkownika

 1. Dane osobowe użytkownika są przekazywane instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówionej usługi czyli GRUPA ANG S.A. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa; NIP: 525-24-89-115 oraz ANG Biznes ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa Nip: 525-24-51-874.
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej która wprowadza program Tarcza Prywatności.

§4

Prawa osób których dane osobowe dotyczą

 1. Osobom których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia wynikające z RODO:
  • prawo dostępu do treści swoich danych, (art. 15 ust. 1 RODO),
  • prawo otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 1 RODO),
  • prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 2. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 3. W przypadku cofnięcia zgody, sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych jak również w przypadku żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, prośby o dostęp do danych osobowych oraz ich przeniesienia należy poinformować telefonicznie pod numerem 503-050-058 / 574-194-040 lub na adres mailowy: paulina@nikefinanse.pl / olivia@nikefinanse.pl bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

§5

Cookies

 1. „Pliki cookie” to małe pliki tekstowe, które rejestrują aktywność online użytkownika. Ułatwiają poruszanie się po stronie i podejmowanie różnych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe działanie strony internetowej i brak dostępu do niektórych funkcji.
 2. Sesyjne pliki cookie pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i wykorzystane między innymi podczas logowania. Pozostają na urządzeniu użytkownika, dopóki nie wylogują się ze strony internetowej lub nie zamkną przeglądarki. Analityczne pliki cookie, umożliwiające zbieranie danych związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej, w tym treści klikanych przez użytkownika podczas przeglądania strony oraz umożliwiające poprawę działania i struktury strony internetowej. Pliki cookie wykorzystywane do targetowania, zapamiętywania informacji o korzystaniu z witryny, umożliwiania użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

§6

Postanowienia końcowe

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony Internetowej.